game ban ca 3 (3)

Cần phải tập trung quan sát và nhận biết từng loại cá

Cần phải tập trung quan sát và nhận biết từng loại cá