tien len mien nam 3 (3)

Kỹ thuật đánh đôi nên được áp dụng để gia tăng khả năng chiến thắng

Kỹ thuật đánh đôi nên được áp dụng để gia tăng khả năng chiến thắng