phom 2

Khi đánh bài cần phải lưu ý tránh để bị ăn chốt

Khi đánh bài cần phải lưu ý tránh để bị ăn chốt