choi tien len dem la 3

Không nên quá hổ báo với những lá bài lẻ

Không nên quá hổ báo với những lá bài lẻ