cách chơi mậu binh

Người chơi sẽ tiến hành so từ chi đầu đến chi giữa và chi thứ ba cuối cùng

Người chơi sẽ tiến hành so từ chi đầu đến chi giữa và chi thứ ba cuối cùng