phom la gi 4 (2)

Chơi bài phỏm có khó hay không?

Chơi bài phỏm có khó hay không?